Cyber- en
informatieveiligheid

donderdag 16 juni 2022

Cyber Europe 2022: Testen van de weerbaarheid van de Europese gezondheidszorgsector

Victor Vincke
Persbericht, ENISA, 9 juni 2022
Het Agentschap van de Europese Unie voor Cyberbeveiliging (ENISA) heeft een cyberbeveiligingsoefening georganiseerd om het weerwoord van aanvallen op de infrastructuur in de gezondheidszorg en -diensten in de EU te testen. Ook België nam deel aan deze oefening.
 
Om het vertrouwen van de burgers in de beschikbare medische diensten en infrastructuur te waarborgen, moeten de gezondheidsdiensten te allen tijde functioneren. Als gezondheidsdiensten en diens infrastructuur in Europa het doelwit zouden zijn van een grote cyberaanval, hoe zouden we daar op reageren en hoe zouden we zowel op nationaal als Europees niveau dit coördineren, om de gevolgen van een dergelijk incident het hoofd te bieden  en escalatie te voorkomen?
 
Dit is de vraag die tijdens Cyber Europe 2022 getracht is te beantwoorden aan de hand van een fictief scenario. Dag één stond in het teken van een desinformatiecampagne over gemanipuleerde laboratoriumresultaten en een cyberaanval op Europese ziekenhuisnetwerken. Op dag twee escaleerde dit scenario tot een Europease cybercrisis waarbij openbaarmaking van medische persoonsgegevens dreigde, en werd tevens een nieuwe desinformatie campagne gelanceerd die erop was gericht een implanteerbaar medisch hulpmiddel met beweringen over vermeende risico’s in diskrediet te brengen.

Aan de door ENISA georganiseerde pan-Europese cyberoefening namen in totaal 29 landen uit zowel de Europese Unie als de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) deel, naast de EU-agentschappen en -instellingen, ENISA, de Europese Commissie, CERT-EU, Europol en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).  In de twee dagen van deze editie van Cyber Europe stonden meer dan 800 deskundigen op het gebied van cyberbeveiliging paraat om de beschikbaarheid en integriteit van de systemen te bewaken.

Kunnen we de cyberweerbaarheid van de gezondheidszorg in de EU versterken?
De deelnemers die betrokken waren bij de complexe oefening toonden zich tevreden over de manier waarop de incidenten werden aangepakt en op fictieve aanvallen werd gereageerd.
 
Nu moet een analyse worden gemaakt van het proces en van de resultaten van de verschillende onderdelen van de oefeningen om een realistisch inzicht te krijgen in eventuele lacunes of zwakke punten die mogelijk passende maatregelen vereisen. Bij het aanpakken van dergelijke aanvallen zijn diverse competenties en processen vereist, waaronder efficiënte en gecoördineerde informatie uitwisseling en het delen van kennis omtrent de specifieke incidenten en over hoe de situatie moet worden gemonitord als escalatie dreigt in het geval van een massale aanval. Daarnaast wordt de rol van het CSIRT-netwerk op EU-niveau en de standaardwerkwijzen (SOP’s) van EU-CyCLONe geёvalueerd.
 
De grondige analyse zal worden gepubliceerd in de vorm van een ’after-action report’. De bevindingen zullen als basis dienen voor toekomstige richtsnoeren en verdere verbeteringen om de gezondheidssector weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen in de EU.
 
Over de Cyber Europe-oefeningen
Cyber Europe-oefeningen zijn simulaties van grootschalige cyberbeveiligingsincidenten die escaleren tot EU-brede cybercrises. De oefeningen bieden de mogelijkheid om geavanceerde cyberincidenten te analyseren en complexe uitdagingen op het gebied van bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer het hoofd te bieden.

ENISA heeft vijf eerdere pan-Europese cyberoefeningen georganiseerd in 2010, 2012, 2014, 2016 en 2018. Het evenement vindt gewoonlijk om de twee jaar plaats, maar de editie van 2020 werd geannuleerd vanwege de COVID-19-pandemie.
Internationale samenwerking tussen de deelnemende organisaties is een essentieel onderdeel van de simulatie, waaraan de meeste Europese landen deelnemen. Cyber Europe biedt flexibele leermogelijkheden voor zowel één of meer analisten alswel gvoor de gehele organisatie, met verschillende opt-in- en opt-outscenario’s, zodat deelnemers de oefening kunnen aanpassen aan hun behoeften.

Vragen? Opmerkingen? Contacteer ons!

Comments uit onze community

Reageren
Om te reageren moet je eerst inloggen.
GEBRUIK ONZE INFORMATIEVEILIGHEIDSTOOL